Skadedjurskontroll och livsmedelshygien
Mats Larsson på Inspectera Norr berättar att han startade firman i februari i år. Han kom i kontakt med Inspectera och blev intresserad av franchisekonceptet.
Inspectera finns representerat genom tolv kontor i Sverige. Mats har arbetat inom hygienbranschen i ett tiotal år.
- Under den korta tid jag drivit företaget har det hänt en hel del, säger Mats. Jag har kontakt med kedjekunder, restauranger och har samarbete med försäkringsbolag. I dag har jag ramavtal med Ica, Axfood och Ö&B för att nämna några.
Inspectera arbetar med skadedjurskontroll och tjänster inom livsmedelshygien, kvalitet och miljö. Mats poängterar hur viktigt det är med hygien i restauranger och livsmedelstillverkande industrier. Han ser att det finns behov av hjälp när det gäller program för egenkontroll och hygienavtal i preventivt syfte.
- Inspectera hjälper till med att implementera förebyggande skadedjursskydd, förklarar Mats. Vi utför samma inspektion som Miljökontoret och går igenom kundens verksamhet för att upptäcka brister som vi åtgärdar.

Inspectera

Bransch:
Hygien

Telefon: 0920-22 25 70


Email:
mats.larsson@inspectera.se

Hemsida:
www.inspectera.se

Adress:
Inspectera
Västra Järnvägsesplanaden 15 A
97241 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN